19-16

19#7

19#8

18#3c

18#7

18#8

17-21

17-24

17#8

16#9

15-14

15#5

15#6

14-15

14#8

Før du løser denne oppgaven, skal du vite at jordas omkrets er 39 375 km. Dette er informasjon som har stått i forrige oppgave.