19-16


19#7


19#8


18#3c


18#7


18#8


17-21


17-24


17#8


16#9


15-14


15#5


15#6


14-15


14#8


Før du løser denne oppgaven, skal du vite at jordas omkrets er 39 375 km. Dette er informasjon som har stått i forrige oppgave.