5.3.1 (19-16)


5.3.2 (19#7)


5.3.3 (19#8)


5.3.4 (18#3c)


5.3.5 (18#7)


5.3.6 (18#8)


5.3.7 (17-21)


5.3.8 (17-24)


Hvilken av de to tredimensjonale figurene under har størst volum?

5.3.9 (17#8)


5.3.10 (16#9)


5.3.11 (15-14)


5.3.12 (15#5)


5.3.13 (15#6)


5.3.14 (14-15)


5.3.15 (14#8)


Før du løser denne oppgaven, skal du vite at jordas omkrets er 39 375 km. Dette er informasjon som har stått i forrige oppgave.