Oppgave 1

a) 17

b) 540 cL = 5,4 L

Oppgave 2

a = 10 og b = 8

Oppgave 3

80 km/h

Oppgave 4

x = 3

Oppgave 5

a) 4a+32

b) a^2+16a+60

Oppgave 6

a) \frac{24}{30} og \frac{25}{30}

b) \frac{20}{25} og \frac{20}{24}

c) Dersom brøkene har lik nevner, så er det brøken med størst teller som er størst. Dersom brøkene har lik teller, så er det brøken med minst nevner som er størst.

Oppgave 7

a) Dersom sidene i en kube blir dobbelt så lange, vil volumet bli 8 ganger så stort.

Oppgave 8

a) 3/4 L eller 0,75 L

b) 0,9 L konsentrert saft og 8,1 L vann

Oppgave 9

Hun må gi

  • 1 til Nora
  • 6 til Amalie
  • 9 til Niclas

Da vil alle ha 9

Oppgave 10

y=3x+1

Oppgave 11

y=-0.5x+5

Oppgave 12

a) 81

b) 20

c) n^2+2n

Oppgave 13

a) kr 15 275,-

b) kr 18 788,-

c) ca 57,1% dyrere

Oppgave 14

Hamshi har gjort en klassisk tabbe. Hun har ikke ganget med alle ledd! Hun glemte å gange 2 med 4x.

Riktig svar skal være: \frac{12}{7}

Oppgave 15

a) 4 cm

b) 12,57 cm²

c) 25,13 cm²

d)

  • Kvadrat: Alle sider like lange, alle vinkler 90 grader
  • Rektangel: Motstående sider like lange, alle vinkler 90 grader
  • Parallellogram: Motstående sider like lange
  • Trapes: To sider er parallelle

Oppgave 16

a) Lærer D har riktig

b)

Lærer A: (-2)^3 blir -8 …. ikke -6

Lærer B: Starter med 30-3, men 30 er et ledd og 3 er en faktor i et annet ledd

Lærer C: Starter med 30-3, men 30 er et ledd og 3 er en faktor i et annet ledd. I tillegg (-2)^3 blir -8 …. ikke 8

c) Dette kan jeg ikke avsløre, men det sier seg selv hvem Lærer D er….ikke sant 🙂

Oppgave 17

I: Navn på funksjon. I står for ‘Inntekt’

x: antall kurver han plukker

15: Dette er det beløpet han tjener per kurv

250: Dette beløpet får han betalt i tillegg, en slags fast lønn.