NivåOppgaver
Må gjøre5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.3 – 5.2.4 – 5.2.5 – 5.2.6
Bør gjøreMå gjøre + 5.2.7 – 5.2.8 – 5.2.9 – 5.2.10 – 5.2.11
Kan gjøreBør gjøre + 5.2.12 – 5.3.1 – 5.3.2 – 5.3.3 – 5.3.4 – 5.3.5
Muntlige oppgaver5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.6
Digitale oppgaverAlle elever skal gjøre digitale oppgaver

Tema som undervises denne uken:

  • Overflateareal (av prismer og sylinder)
  • 30-60-90-trekanter