Denne uka skal alle elever gjennom “Veien til mitt eksamens-mål“! Denne skal gjøres på tildelt dokument på OneNote!

NivåOppgaver
Må gjøreStatistikk 1: 3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3 – 3.1.6
Bør gjøreStatistikk 1: Må gjøre + 3.1.4
Kan gjøreStatistikk 1: Alle oppgaver
Muntlige oppgaverVi erstatter de muntlige oppgavene med “Veien til mitt eksamens-mål
Digitale innleveringerAlle elever skal gjøre digitale innleveringer hver uke

Temaer denne uka

  • Finne gjennomsnitt, median, variasjonsbredde og typetall i et utvalg
  • Sette inn diagrammer i Excel
  • Tolke diagrammer
  • Egenvurdere eget potensiale og sette seg resultatmål