Oppgave 1


a) Andreas skal lage muffins. Han trenger 3 dL mel for å lage 4 posjoner. Hvor mye mel trenger han dersom han skal lage 10 posjoner?

b) Serien “Beforeigners” er tilsammen 7 timer lang, og den består av 6 episoder. Hvor lang er hver episode?

Oppgave 2


Mathias skal kjøpe seg en moped. Den koster kr 20 000,- Fordi han er så snill hjemme skal foreldrene betale 30% av prisen. Hvor mye må Mathias betale selv?

Oppgave 3


Mathias kjører med den nye mopeden sin. Den kjører med en gjennomsnittshastighet på 45 km/h. Når han skal besøke kameraten sin, bruker han 20 min. Hvor langt rekker Mathias å kjøre på 20 min?

Oppgave 4


Kenneth skal kjøpe seg skoleutstyr. Dersom han kjøper seg 2 penner og 3 linjaler koster det 63 kroner. Dersom han kjøper 2 penner og 1 linjal koster det 33 kroner.
Hva koster en penn?

Oppgave 5


Et kart har målestokk 1:20 000. I virkeligheten er det 600 meter i luftlinje mellom 2 hus. Hva er avstanden mellom husene på kartet?

Oppgave 6


Tia har 1,5 dL saft igjen. Hun ser på flasken at den skal blandes i forholdet 1:9. Hvor mye ferdigblandet saft vil Tia få?

Oppgave 7


Tabellen under viser figur nr 1, nr 2 og nr 3. Man ser også at figur nr 1 har et areal som er lik 8.

a)
Hva blir arealet til figur nr 2, nr 3 og nr 4?

b)
Finn et uttrykk som beskriver arealet av figur nr n.
Tips:
1. Tenk at arealet av figuren er: (side*side – kvadrat) og lag et uttrykk med n for hver av sidene og for kvadratet.

Del 2

Oppgave 1 (2p)


a)
Torgeir skal til Tyrkia og vil veksle noen kroner til tyrkiske lire. Kursen er 1 NOK = 0,6305 TRY. Torgeir tenker at han skal veksle 2000 norske kroner. Hvor mange tyrkiske lire (TRY) vil han få?

b)
Da han kom til Istanbul, fant han et vekslingskontor der de hadde et “veldig bra tilbud”. Han kunne kjøpe 6835 TRY for 11 000 NOK. Hva vil vekslingskursen bli for dette tilbudet? Bør han slå til?

Oppgave 2 (2p)


Christoffer kjører en dag disse strekningene med sin moped:

Moss – Fredrikstad39 km
Fredrikstad – Rakkestad42 km
Rakkestad – Moss47 km

a)
Mopeden bruker i gjennomsnitt 0,38 L bensin per mil. Prisen for bensin er kr 15,67 per liter. Hvor mye koster bensinen som Christoffer bruker denne dagen?

b)
Årsavgift for moped er på kr 455,- og forsikring koster 2 500,- per år.

Christoffer regner ut at mopeden vil koste ca kr 5 250,- i året i bensin, forsikring og årsavgift. Hvor langt regner Christoffer med å kjøre hvert år?

Oppgave 3 (4p)


En kjegle har en grunnflate med omkrets på 18,85 cm, og en høyde på 10 cm.

a)
Vis at radien i grunnflaten er omtrent 3,00 cm.

b)
Vis at avstanden fra toppunktet og ned til sirkelperiferien (s) er 10,44 cm.

c)
Formelen for areal av overflaten til en kjegle er gitt ved

Latex formula

der r er radius i grunnflaten og s er avstanden markert på tegningen.

Bruk formelen over, og beregn overflateareal av kjeglen.

d)
Finn volumet av kjeglen!