NivåOppgaver
Må gjøreTall og algebra 2: 19-2, 19-4, 19-7, 18-2, 18-11, 17-3, 17-4
Bør gjøreTall og algebra 2: Resten av siden
Kan gjøreTall og algebra 3: Alle oppgaver
Muntlige oppgaver19-4, 18-11, 17-4
Digitale innleveringerAlle elever skal gjøre digitale innleveringer

Tema som undervises denne uken