Gjør oppgavene før du ser på videoen.

Oppgave


Finn funksjonsuttrykket til disse linjene:

  • Lilla linje: f(x)=
  • Grønn linje: g(x)=
  • Blå linje: h(x)=
  • Rosa linje: i(x)=