Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Figuren under viser et kvadrat med en omskrevet sirkel og en innskrevet sirkel, med en midtnormal på grunnlinjen.

Tegn figuren i Geogebra ved å følge punktene under. Husk å vise fremgangsmåten i Word!

  • Avsett AB=15cm
  • Tegn kvadrat ABCD på AB
  • Tegn en sirkel gjennom A, B og C
  • Avsett punkt E i senter av sirkelen
  • Opprett en normal på AB gjennom E, som skjærer AB i F
  • Tegn en innskrevet sirkel i kvadratet