Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
En terning A har dobbelt så lange sider som terning B. Hva kan du si om volumet av terning A sammenlignet med terning B?

b)
Hva blir forskjellen på uttrykket r*r dersom verdien av r dobles? Feks fra 1 til 2 eller 3 til 6.