18#1
a: Stolpe eller sektor
b: Median=21 107
GjSnitt=30 377,4
c: Fordi en film har langt
høyere besøkstall enn de andre
18#2
a: 4 km b: 12.10
c: 1,67 m/s el. 6 km/h
17#2
a: 24 km b: 1/7
c: 19,2 km/h
15-12
a: 86,5 kg b: 90,5 kg