Totalt 25 poeng.

Del 1 skal skrives på utdelt ark, og del 2 skal leveres som en word-fil på skooler.

Del 1

Oppgave 1 (3p)


Her ser du 3 trekanter, T1, T2 og T3.

a) Hva slags trekant er T1?

b) Hva slags trekant er T2?

c) Hva slags trekant er T3?

Oppgave 2 (2p)


Her ser du et bilde av en rettvinklet trekant, med tilhørende kvadrater. Arealet av de to minste kvadratene står oppgitt.

a) Hva er arealet av det største kvadratet?

b) Hva er lengden av den lengste siden i trekanten?

Oppgave 3 (1p)


Bestem ved regning hvor stor vinkel u er!

Oppgave 4 (2p)


Her ser du 2 formlike trekanter.

a) Forklar hvorfor dissse to trekantene er formlike.

b) Regn ut DE.

Oppgave 5 (3p)


Over ser du tre rettvinklede trekanter.

a) Regn ut CB

b) Regn ut GE

c) Regn ut HK

Oppgave 6 (3p)


Til høyre ser du et rektangel som er a langt og b bredt.

a) Skriv et uttrykk for omkrets og areal av rektangelet.

Et annet rektangel har dobbelt så lange sider.

b) Hva blir forholdet mellom omkretsen i de to rektangelene?

c) Hva blir forholdet mellom arealet i de to rektangelene?

Del 2

Oppgave 1 (3p)


Månen er en kule med radius på 1 737 km.

a) Hva er månens diameter?

b) Hva er månens omkrets?

c) Hva blir volumet av månen?

Oppgave 2 (4p)


Tegn i geogebra.

  • Trekant ABC der AB=15, AC=9 og BC=12
  • Tegn en sirkel gjennom A, B og C
  • Finn størrelsen på vinkel C
  • Finn sentrum i sirkelen, og kall den for S
  • Tegn et linjestykke fra C til S

a) Hva slags trekant er ABC?

b) Hva slags trekant er SBC?

c) Regn ut summen av vinkel A og vinkel B?

Oppgave 3 (4p)


Kaffekoppen til Shell er formet som en sylinder med følgende innvendige mål:

  • Diameter: 7 cm
  • Høyde: 13 cm

a) Hvor mye kaffe er det plass til i koppen? (oppgi svaret i dL)

Vi tenker oss at koppen også er formet som en sylinder på utsiden, der målene er som følger:

  • Diameter: 8 cm
  • Høyde: 15 cm

b) Hva er overflatearealet av denne koppen?