Veien til eksamen

En matte-blogg som forbereder deg til årets høydepunkt

Hvordan skal disse sidene brukes?

Sticky Post

For å få så godt utbytte av oppgavene som mulig, har vi laget en plan for hvordan man bør/skal gå frem. Hver lærer står selvsagt fritt til å bruke sidene som han/hun finner best, men det er laget en plan… Continue Reading →

Veien til tentamen – FASIT

10.trinn Oppgave 1 26 kroner Oppgave 2 6,8 liter Oppgave 3 24 min Oppgave 4 0,8 liter Oppgave 5 1 dL Oppgave 6 10x-15 Oppgave 7 Oppgave 8 Oppgave 9 25 fyrstikker2n+1 Oppgave 10 3×2 Oppgave 11 Oppgave 12 Oppgave… Continue Reading →

Veien til…tentamen (8.trinn)

Litt vanskelig å forberede seg til sin første heldagsprøve? Det skjønner jeg, men disse oppgavene er laget for at du skal ha mulighet til å være best mulig forberedt til årets høydepunkt. Det er ikke meningen at du skal benytte… Continue Reading →

Veien til…tentamen (9.trinn)

Lurer du på hva som er beste måte å forberede seg til tentamen? Look no further! Fikser du disse oppgavene, så ligger du MEGET godt an. Er det oppgaver du ikke forstår, så vet du hva du bør bruke tid… Continue Reading →

Veien til…tentamen (10.trinn)

Lurer du på hvordan du skal forberede deg til tentamen/heldagsprøven? Vel, denne siden er et godt utgangspunkt. Jeg lager et sett med oppgaver som jeg mener er MEGET relevante for årets viktigste matematikkdag, så kan du komme godt forberedt hvis… Continue Reading →

CAS – en kalkulator og mye, mye mer…

Vi ønsker at dere skal lære å bruke CAS fra Geogebra som en goto-kalkulator. Det betyr at dere MÅ trene på å bruke den i timene, på digitale innleveringer og på prøver. Det fine er at dette er en kalkulator… Continue Reading →

Veien til mitt eksamens-mål

Gå inn på https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver og finn eksamen 2019 del 1 og 2. Sett deg et realistisk mål for den vurderingen (karakter) du skal jobbe for på veien mot eksamen 2020. Målet skal være realistisk (noe du kan oppnå ved hard… Continue Reading →

Sammenheng mellom brøk og prosent

Prosent, eller “per cent”, betyr “per hundre”. Det vil si at prosent rett og slett betyr hundredel. For å si det enklere: Som du sikkert vet, så er det sånn at dersom du skal regne ut 17% av noe, så… Continue Reading →

Regning med paranteser

Hva tenker du hvis jeg sier to pluss tre ganger 5? Jeg er helt sikker på at mange vil tolke dette forskjellig. Se her: Verdien her bestemmes av regnerekkefølgen, men hvis vi benytter paranteser så blir det kanskje lettere å… Continue Reading →

Potenser

En potens er en måte å skrive gjentatt multiplikasjon. Dersom samme tall skal multipliseres med hverandre flere ganger, så kan vi skrive dem som potenser. La oss se på noen eksempler: Her ser du at prinsippet i en potens er… Continue Reading →

Klassisk brøkregning

Brøkregning er klassisk både på skriftlige og muntlige eksamener. Du skal kunne vise eller forklare hvordan du vil jobbe med de fire regneartene i forbindelse med brøk. Vi skal her se litt nærmere på hver av dem, men vi starter… Continue Reading →

« Older posts

© 2022 Veien til eksamen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑