Veien til eksamen

En matte-blogg som forbereder deg til årets høydepunkt

Hvordan skal disse sidene brukes?

Sticky Post

For å få så godt utbytte av oppgavene som mulig, har vi laget en plan for hvordan man bør/skal gå frem. Hver lærer står selvsagt fritt til å bruke sidene som han/hun finner best, men det er laget en plan… Continue Reading →

Klassisk brøkregning

Brøkregning er klassisk både på skriftlige og muntlige eksamener. Du skal kunne vise eller forklare hvordan du vil jobbe med de fire regneartene i forbindelse med brøk. Vi skal her se litt nærmere på hver av dem, men vi starter… Continue Reading →

Enkel prosentregning

Prosent betyr “per hundre” eller “hundredel”. Det betyr at 15% betyr det samme som eller 0,15. Her skal vi se hvordan vi kan regne med prosent i hodet, og med kalkulator. x% av y La oss starte med klassikeren innen… Continue Reading →

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål Dersom vi skal si noe om en stor mengde verdier (et utvalg) så lønner det seg å bruke sentralmål. Hensikten med sentralmål er å finne en verdi som er typisk eller normal for hele utvalget. Vi bruker forskjellige metoder… Continue Reading →

Vei, fart og tid

Da jeg gikk på skolen måtte jeg lære meg SVT-trekanten. Den fungerer slik: Skal du finne fart (V), så må jeg bruke strekning (S) delt på tid (T). Hvordan jeg ser det? Trekanten viser S over T. Skal jeg finne… Continue Reading →

Kvadratiske likninger

Først og fremst; hva er kvadratiske likninger? Jo, en kvadratisk likning har ikke bare x’er, men også x². Det betyr av dette er et eksempel på en kvadratisk likning: Hvorfor kaller vi likningen for kvadratisk? Fordi x² er et uttrykk… Continue Reading →

Frekvenstabell og relativ frekvens

Frekvens Når vi skal snakke om temaet frekvens, så ville det vært greit å vite hva det betyr. I følge wikipedia, så blir frekvens definert slik: …et mål på antallet ganger en hendelse gjentar seg… Wikipedia Med dette i bakhodet, så blir… Continue Reading →

Likning med 2 ukjente

Som om ikke det var nok med x’er i likninger, så skal vi nå begynne å blande inn y’er. Ta det med ro; det blir ikke dobbelt så vanskelig selv om det er dobbelt så mange variabler. Se på dette… Continue Reading →

Omregning av formler

Jeg har tidligere skrevet at formler egentlig bare er algebraiske likninger, men hva mener jeg med det? Jo, ta f eks formelen for areal av et rektangel. l står for lengde og b står for bredde. Det vil si at… Continue Reading →

Regning med blandingsforhold

Forholdsregning kan bety så mye, men her skal vi se litt på blandingsforhold. I det daglige ser vi dette på saftflasker, i oppskrifter, kjemikalier, såper osv. Et blandingsforhold står ofte skrevet på denne formen: Dette forholdet betyr at noe skal… Continue Reading →

Likninger

Prinsippet med en likning er at begge sider av “=”-tegnet har lik verdi. Det er derfor det kalles en likning. Vi kunne sikkert kalt det en liknelse, men det ordet er liksom litt opptatt. Din oppgave er å finne ut… Continue Reading →

« Older posts

© 2019 Veien til eksamen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑