NivåOppgaver
Må gjøreAlle oppgaver på Funksjoner 1 og Funksjoner 2
Bør gjøreMå gjøre + 6.3.1 og 6.3.2
Kan gjøreAlle oppgaver under Funksjoner
Digitale innleveringerAlle skal levere Digitale innleveringer som vanlig