NivåOppgaver
Må gjøreProblemløsing 1: 18-1, 18-12, 17-2, 16-13, 17-17, 16-8, 15#1
15-6
Bør gjøreMå gjøre + Problemløsning 1: 14-11, 14#1
Problemløsing 2: 19-9, 19#3
Kan gjøreBør gjøre + Problemløsing 2: 19-13, 19-18, 17-8, 17-14
Muntlige oppgaver18-1, 18-12, 16-13
Digitale innleveringerAlle elever skal gjør digitale innleveringer

Tema som undervises denne uken:

  • Likninger med 2 ukjente
  • Forholdsregning
  • Diagrammer i Excel