NivåOppgaver
Må gjøreStatistikk 1: Alle oppgaver
Bør gjøreStatistikk 2: Alle oppgaver
Kan gjøreStatistikk 3: Alle oppgaver
Muntlige oppgaverGod Jul!
Digitale innleveringerGod Jul!

Jobb med begreper:
Du skal kunne forklare følgende ved å benytte “observasjon” og “frekvens”:

  • gjennomsnitt
  • typetall
  • median
  • variasjonsbredde