Oppgave 1

a) 26 kr

b) 5,4 kg

Oppgave 2

a) 6*(b+2) eller 6b+12

Oppgave 3

a) 1,5 Liter

b) 5 dL

Oppgave 4

3 timer

Oppgave 5

x=5

Oppgave 6

a) f4: 14 – f6: 20

b) fn = 3n+2

Oppgave 7

a) 148,5 kroner

b) 121 kroner

Oppgave 8

1. A= 6 – O= ca 11,6

2. A= 8 – O:= ca 13

3. A = 6 – O = ca 11,4

4. A = 5 – O = ca 10,5

Oppgave 9

a) 17 cm^2

b) ca 27 cm

Oppgave 10

x^2 = 5^2 – 3^2

x^2 = 25-9

x^2 = 16

x = 4

Oppgave 11

a) 4,5 m^2

b) 2,16 m^2

c) 2,34 m^2

Oppgave 12

a) 4

b) 36

Oppgave 13

a) 36b^3

b) 6y+1

Oppgave 14

a) Volum: 6cm^3 – Overflate: 22cm^2

b) Volumet blir: 3*3*3 = 27 ganger så stort.

Oppgave 15

a) x = 5

b) x = 4

Oppgave 16

a) 3/8 eller 37,5%

b) 5/8 * 4/7 = 20/56 = 5/14

Oppgave 17

a) 25 min

b) 600 meter

c) 40 meter/ min

———————————————— del 2 ————————————————————-

Oppgave 18

a)

Formler:

b) Den høyeste rabatten du kan få blir 1 av 4 = 0,25 = 25%

Oppgave 19

a) Overflateareal:

ca 37914864 km^2

b) Månens omkrets ved sentrum:

ca. 10914 km

c) 10914km / 24 t

d)

e) Omkrets ABC ca 18051 km

Oppgave 20

a)

Lengde = 14

radius = 4

A-B = lengden – 2 radiuser -> 14 – 8 = 6

b) Areal av BCD ca 7,8

Oppgave 21

Må multiplisere alle led på begge sider av likhetstegnet med felles nevner: 4x

Oppgave 22

a)

b) feks.

sjekker i CAS (matematisk sannsynlighet for produkt 36. 1 av 36 mulige: