En matte-blogg som forbereder deg til årets høydepunkt

Category Informasjon

Hvordan skal disse sidene brukes?

Sticky Post

For å få så godt utbytte av oppgavene som mulig, har vi laget en plan for hvordan man bør/skal gå frem. Hver lærer står selvsagt fritt til å bruke sidene som han/hun finner best, men det er laget en plan… Continue Reading →

wp har har blitt “veien”!

Det som tidligere het wp.verket.me heter nå veien.verket.me. Tanken med navnbyttet, er at det mer skal speile hva siden dreier seg om. Oppgavesamlingen og undervisningssidene er laget for å hjelpe elever med å være forberedt til matematikkeksamen i grunnskolen, og… Continue Reading →

© 2024 Veien til eksamen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑