NivåOppgaver
Må gjøreProblemløsning 1: Resten av siden
Problemløsning 2: 19-9, 19-13, 19-18, 19#3
Bør gjøreProblemløsning 2: Resten av siden
Kan gjøreProblemløsning 2: Resten av siden
Problemløsning 3: 19#6, 19#9
Muntlige oppgaver19-9, 19-13, 19-18
Digitale innleveringerAlle elever skal levere digitale innleveringer på OneNote