NivåOppgaver
Må gjøreProblemløsning 1: 19-1, 19-10, 19#1, 18-8, 18-16, 16#1, 15-7
Bør gjøreProblemløsning 1: Må gjøre + 18-1, 18-12, 17-17, 16-8, 15#1
Kan gjøreProblemløsning 1: Bør gjøre + 17-2, 16-13, 15-6, 14-11, 14#1
Muntlige oppgave19-1, 18-8, 18-16
Digitale innleveringerAlle skal gjøre digitale innleveringer

PS! Vi mister 2 timer matematikk i uke 41. Derfor blir arbeidsplan for uke 41 og 42 slått sammen, og vi bruker uke 43 til å fange opp det vi har mistet. Husk allikevel at de muntlige oppgavene må prioriteres!

Tema som skal undervises denne uken:

  • Gjøre praktiske problem til matematiske problem
  • Likninger med 2 ukjente
  • Prosentregning
  • Diagrammer i Excel
  • “Forenkling” av oppgaver – som metode