En matte-blogg som forbereder deg til årets høydepunkt

Category Statistikk

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål Dersom vi skal si noe om en stor mengde verdier (et utvalg) så lønner det seg å bruke sentralmål. Hensikten med sentralmål er å finne en verdi som er typisk eller normal for hele utvalget. Vi bruker forskjellige metoder… Continue Reading →

Frekvenstabell og relativ frekvens

Frekvens Når vi skal snakke om temaet frekvens, så ville det vært greit å vite hva det betyr. I følge wikipedia, så blir frekvens definert slik: …et mål på antallet ganger en hendelse gjentar seg… Wikipedia Med dette i bakhodet, så blir… Continue Reading →

© 2024 Veien til eksamen — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑