Gjør oppgaven før du ser videoen.

Oppgave


Bruk Geogebra:

 • Tegn en halvsirkel med diameter AB lik 16.
 • Tegn vinkel B= 60 grader.
 • Merk av punktet der vinkelbeinet skjærer halvsirkelperiferien C.
 • Trekk opp AC.
 • Tegn normalen fra C til AB.
  a)
  Hvorfor kan vi si at vinkel C = 90 grader?
  b)
  Hva kan vi si om vinklene i de to trekantene som dannes?
  c)
  Hva vil det si at to trekanter er formlike?
  d)
  Hva må du kunne for å regne ut lengden fra C til AB?