Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Se på figuren til høyre. Det er en rettvinklet trekant, og omkretsen er 33,35 cm. AB er 7,3 cm.

a)
Hvor lang er BC?