NivåOppgaver
Må gjøre5.2.7 – 5.2.8 – 5.2.9 – 5.2.10 – 5.2.11 – 5.2.12
Bør gjøreMå gjøre + 5.3.1 – 5.3.2 – 5.3.3 – 5.3.4
Kan gjøreBør gjøre + 5.3.5 – 5.3.6 – 5.3.7 – 5.3.8
Muntlige oppgaver5.2.7 – 5.2.8 – 5.2.9
Digitale oppgaverAlle elever skal gjøre digitale innleveringer

Tema som kan undervises denne uken

  • Volum, og endringer i volum
  • Størst areal med minst omkrets
  • Innskrevet og omskrevet sirkel
    • Gjennomgang av 5.3.3
  • Thales teorem