19-12

18-13

b-oppgaven er ikke ment å gjøre i Geogebra, så derfor bør dere gjøre denne i boka deres. Velg x-verdier fra 0 til 30.

17-15

16-7