NivåOppgaver
Må gjøreProblemløsning 2: 19-9, 19-13, 19-18, 19#3, 17-8, 17-14
17-16, 17-19
Bør gjøreProblemløsning 3: 19#6, 19#9, 18#6, 17-25, 17#3
Kan gjøreProblemløsning 3: Resten av oppgavene
Muntlige oppgaverVi velger mellom alle oppgaver fra “Bør gjøre”
Digitale innleveringerAlle elever skal levere digitale innleveringer

Prøve i “Problemløsning” i uke 46.