5.2.1 (19-15)


5.2.2 (18-15)


5.2.3 (18-18)


5.2.4 (17-18)


5.2.5 (17#7)


5.2.6 (16-16)


5.2.7 (16-21)


5.2.8 (16#2)


5.2.9 (15-15)


5.2.10 (15#7)


5.2.11 (15#8)


5.2.12 (14#7)


Det har tidligere i oppgaven blitt informert at vinkel b er 1/50 av 360 grader.