NivåOppgaver
Må gjøreProblemløsning 1: Frem til oppg 15-6
Bør gjøreProblemløsning 1: Alle oppgaver
Problemløsning 2: Frem til oppg 19#3
Kan gjøreProblemløsning 1: Alle oppgaver
Problemløsning 2: Frem til oppg 17-14
Muntlige oppgaver
Digitale innleveringerAlle elever skal levere digitale innleveringer på OneNote

Tema vi jobber med i timen denne uken

  • Likninger med 2 ukjente
  • Forholdsregning
  • Diagrammer i Excel