Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Konstruer trekant ABC der vinkel B er 45 grader, AB er 10 cm og AC er 12 cm.

Trekant ABC er en del av firkant ABCD der vinkel DAB er 130 grader og AB er parallell med CD.

Konstruer trapeset ABCD.