NivåOppgaver
Må gjøre Tall og algebra 1: 17-13, 16-1, 16-4, 16-5, 15-1, 15-3, 14-1
Bør gjøreTall og algebra 1: 15-1, 15-3, 14-1 Tall og algebra 2: 19-2, 19-4, 19-17, 18-2, 18-11,
17-3, 17-4, 17-10
Kan gjøreHele Tall og algebra 2
Muntlige oppgaver16-4, 15-3, 14-1
Digitale innleveringerAlle skal gjøre digitale innleveringer

Tema som undervises denne uken