Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


I figuren under så er AB 18 cm.

Finn radiusen, r, i sirkelen!