Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Linje f, g og h er parallelle linjer.

a)
Hvor stor er vinkel CAB?

På bildet over ser du en sirkel med en vinkel og en oppgitt radius.

b)
Regn ut lengden av den grønne linjen.