Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


En kjegle har radius 3,6 cm og en høyde på 12 cm.

a)
Regn ut volumet av kjeglen.

b)
Lag en modell av kjeglen i Geogebra, og sjekk om volumet blir det samme som du regnet ut i oppgave a.

En trekant har grunnlinje AB som er 12,4 cm lang. Arealet av trekanten er 22,94 kvadratcentimeter.

c)
Regn ut høyden h i trekanten.

d)
Hva er forholdet mellom grunnlinjen og høyden?