Oppgave 1


De første primtallene er 2, 3, 5 og 7

a)
Hva er sannsynligheten for at du får et primtall når du slår en vanlig terning?

b)
Hva er sannsynligheten for at du bare får primtall dersom du kaster 3 terninger?

Oppgave 2


Sannsynligheten for at Johannes Bø treffer blink på et skudd er 0,9.

a)
Hva er sannsynligheten for at Johannes treffer alle blinkene på en skyting? (5 blinker)

b)
I løpet av en konkurranse skyter Johannes 20 skudd. Hvor mange treff vil han mest sannsynlig få?

Oppgave 3


Andreas, OddMartin, Eirin, Silje, Petter og Ammar sitter på et felles kontor med 6 plasser. På hvor mange forskjellige måter kan disse plassere seg på kontoret?

Oppgave 4


a)
En kodelås har 4 siffer. Hvor mange mulige koder kan man ha på en slik kodelås?

b)
Mange velger å benytte seg av datoer når de skal sette koden på låsen. Julaften vil f eks bli koden 2412, og min bursdag (8.august) vil bli 0808.

Hvor mange forskjellige koder kan det bli dersom man benytter datoer på denne måten?

Oppgave 5


Silje kjøper 4 flasker brus; en cola, en solo, en villa og en vørterøl.

a)
Hva er sannsynligheten for å velge noe annet enn vørterøl, hvis du får velge en tilfeldig flaske?

b)
Du får lov til å ta to tilfeldige flasker (uten å se). Hva er sannsynligheten for at du velger cola og villa?

Oppgave 6


Norske registreringsnummer på biler består av 2 bokstaver og 5 sifre. Det første sifret kan ikke være “0”. Eks AY15965.

Elektriske biler i Norge har registreringsnummer som begynner på EL, EV, EK, EB og EC.

Hvor mange unike registreringsnummer finnes for el-biler i Norge?

Oppgave 7


Du kaster 2 vanlige terninger. Hva er sannsynligheten for at summen av terningene blir 5?