Denne uka er det prøve i “Tall og Algebra”. Vi velger 5 oppgaver fra hver side, og lager en prøve av dem.

Prøven blir lagt til timen på onsdag.

Det er også satt av tid til egenvurdering. Dette leveres på skooler.

Prøva finner dere her!