Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


En kule i kulestøt er 12 cm i diameter.

a)
Vis at volumet av kula er ca 905 kubikkcentimeter

b)
Kula veier 7,26 kg. Bestem kulas massetetthet. Oppgi svaret med g/cm^3