Oppgave 1

a) 8160

b) 211

Oppgave 2

a) 600 gram

b) 6,3 kg

Oppgave 3

23 kr

Oppgave 4

a) 1/4

b) 100

Oppgave 5

10/24 – 5/12 = 10/24 De er like store.

Oppgave 6

x = 3

Oppgave 7

a) 38

b) 19/40

Oppgave 8

a) 24y^3

b) 5y

c) y+3

Oppgave 9

5*(y+3) eller 5y+15

Oppgave 10

a) x = 26

b) x = 4

c) x = 4

Oppgave 11

8km

Oppgave 12

a) 30%

b) 195 kr

c) 3220 kr

d) 25%

Oppgave 13

a) 14 – 20

b) 3n+2

Oppgave 14

a)

A: (2,3)

B: (-3,0)

C: (4,-1)

D: (-3,-4)

b)

Oppgave 15

a) 25 min

b) 600 meter

c) 40meter/min

———————————————-del 2—————————————————————

Oppgave 16

a) Omkrets: 2(4y+y) eller 2*(5y) eller 10y Areal: 4y*y = 4y^2

b) 10y = 120 |:10
y = 12

Oppgave 17

a) 1 – 4 – 7

b) Feks:

Oppgave 18

Elev 4: Riktig

Oppgave 19

Feil. Ove må multiplisere alle ledd på begge sider av likhetstegnet med 3.

Oppgave 20

a) Ball: 900 kroner

b) Shorts: 300 kroner

Oppgave 21

a)

b) 79,8 Liter. Se grafikkfelt punkt A

c) ca 55 min og 30 sek (55,56 min). Se grafikkfelt punkt B

Oppgave 22

a) 3*6 + 5*3 = 18 + 15 = 33

b)