19-11


19-14


19-20


18-19


Dette er en 2-poengsoppgave, og dersom elevene løste oppgaven ved å sette verdier inn i formlene, fikk de 1 poeng. Det kreves altså at man løser oppgaven med variabler for å oppnå 2 poeng.


18#9


17-11


Hjelp til oppgaven

17-12


17#9


16-12


16#8


15-8


15-16


15#9


14-5


14-7