1.3.1 (19-11)


1.3.2 (19-14)


1.3.3 (19-20)


1.3.4 (18-19)


Dette er en 2-poengsoppgave, og dersom elevene løste oppgaven ved å sette verdier inn i formlene, fikk de 1 poeng. Det kreves altså at man løser oppgaven med variabler for å oppnå 2 poeng.


1.3.5 (18#9)


1.3.6 (17-11)


Hjelp til oppgaven

1.3.7 (17-12)


1.3.8 (17#9)


1.3.9 (16-12)


1.3.10 (16#8)


1.3.11 (15-8)


1.3.12 (15-16)


1.3.13 (15#9)


1.3.14 (14-5)


1.3.15 (14-7)