19-12
a) 2 timer
b) y=50x+80
c) 380 kr
18-13
a: y=5x+50
b: Tegn for hånd
17-15
a: (1,2) b: y=-2x+4
16-7
f(x)=x-1 og g(x)=-0,5x+2