Fasit

Oppgave 1


a)
Mathias kjøper 12 databrus for 204 kroner. Hvor mye koster en databrus?

b)
Hver boks inneholder 45 cL. Hvor mange liter er det til sammen i de 12 boksene?

Oppgave 2


Du har følgende uttrykk:

(a+b)(a-b)=36

Hvilke verdier kan a og b ha ?

Oppgave 3


Niclas må kjøre 240 km for å komme til hytta si. Han bruker nøyaktig 3 timer på veien. Hva er gjennomsnittsfarten hans?

Oppgave 4


5\cdot3\cdot\14=10\cdot2\cdot x

Hvilken verdi har x?

Oppgave 5


a)
Lag et uttrykk som viser omkretsen av figuren over.

b)
Lag et uttrykk som viser arealet av figuren over (vis utregning)

Oppgave 6


Du har 2 brøker:

\frac{4}{5} og \frac{5}{6}

a)
Utvid brøkene slik at de får felles nevner.

b)
Utvid brøkene slik at de får felles teller.

c)
Hvordan kan du benytte deg av svarene i a og b til å vurdere hvilken brøk som er størst?

Oppgave 7


Volumet av en kube (terning) kan regnes ut ved lengde, bredde og høyde. Siden disse er like store i en kube, så kaller vi alle for side. Vi kan derfor si:

V=s^3

Hva skjer med volumet til en kube dersom siden blir 2 ganger så stor?

Oppgave 8


a)
Alex blander 12 mugger med saft. Tilsammen lager han 9 liter saft. Hvor mange liter er det i hver mugge?

b)
Saften er blandet i forholdet 1:9.
Hvor mye vann og hvor mye konsentrert saft har Alex brukt?

Oppgave 9


Annah, Nora, Amalie og Julie er glad i smågodt, og har kjøpt seg sure flasker til tentamen. Dette er det de har igjen:

Annah – 25

Nora – 8

Amalie – 3

Julie – 9

Fordi Annah er så snill, tenker hun å fordele alle flaskene slik at alle får like mange, og de bestemmer at Niclas også skal få like mange. Hvor mange flasker må Annah gi til vennene og til læreren?

Oppgave 10


Du vet følgende om en graf:

  • Den er en rett linje
  • Den går gjennom punktene (0,1) og (3,10)

Hva er funksjonsuttrykket til grafen?

Oppgave 11


Hva er funksjonsuttrykket til denne grafen?

Oppgave 12


a)
Hvor mange blå prikker er det i figur nummer 9?

b)
Hvor mange røde prikker er det i figur nummer 10?

c)
Hvor mange prikker er det totalt i figur nummer n?

Oppgavene herfra er som Del2-oppgaver å regne. Det betyr at du kan benytte alle hjelpemidler, og presentere svar, fremgangsmåte og andre refleksjoner digitalt.

Oppgave 13


Johannes skal kjøpe seg ny PC. Den koster kr 14.990,- Han kan velge om han vil betale alt med en gang, eller om han vil benytte seg av et kredittkort med en rente på 1,9% per mnd.

a)
Hvor mye må han betale dersom han handler med kredittkort, og betaler etter en mnd?

b)
Hvor mye må han betale dersom han velger å betale etter ett år?

c)
Hvor mange prosent dyrere blir PC’en dersom han utsetter betalingen i 2 år?

Oppgave 14


Her ser du hvordan Hamshi har løst en likning. Har hun løst oppgaven riktig? Hvordan ville du evt løst den? Forklar evt hva hun har gjort feil.

Oppgave 15


Figuren består av et kvadrat, med en omskreven sirkel (den store) og en innskreven sirkel (den lille). Kvadratet er 16 kvadratcentimeter stort.

a)
Hvor lange er sidene i kvadratet?

b)
Hvor stor er den innskrevne sirkelen?

c)
Hvor stor er den omskrevne sirkelen?

d)
Hva skal til for at en firkant er:

  • kvadrat
  • rektangel
  • parallellogram
  • trapes

Oppgave 16


Fire ikke navngitte lærere på Verket krangler om en oppgave, og hvordan den skal løses. Under ser du oppgaven, og de fire forslagene de har til en løsning.

a)
Hvilken lærer har funnet den riktige løsningen?

b)
Forklar hva de tre andre lærerne har gjort feil.

c)
Hvem tror du A, B, C og D er?

Oppgave 17


Jesper har fått sommerjobb, der han skal plukke jordbær. Denne grafen viser hvor mye han tjener per dag.

Funksjonsuttrykket til grafen er:

I(x)=15x+250

Forklar hva følgende betyr i funksjonsuttrykket:

  • I
  • x
  • 15
  • 250