NivåOppgaver
Må gjøre7.1.4 og 7.1.5
Bør gjøreSamme som “Må gjøre”
Kan gjøre7.1.4 – 7.1.5 – 7.1.6
Digitale innleveringerAlle elever skal levere digitale innleveringer