Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Firkanten over er et trapes. Avstanden fra AB til CD er 2 cm. \angle  DAB=\angle ABC=30\textdegree.

a)
Hvor stor er \angle C og \angle D?

b)
Hvor lang er AD og BC?

Vi setter lengden på CD til a.

c)
Uttrykk omkretsen til trapeset med a.

d)
Vis at arealet av trapeset kan skrives som 2a+4\sqrt{3}
Hjelp: \sqrt{12}=2\sqrt{3}

e)
Arealet av figuren er 14 kvadratcentimeter. Hvor lang er CD?