Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Firkanten over er et trapes. Avstanden fra AB til CD er 2 cm. Latex formula.

a)
Hvor stor er Latex formula og Latex formula?

b)
Hvor lang er AD og BC?

Vi setter lengden på CD til a.

c)
Uttrykk omkretsen til trapeset med a.

d)
Vis at arealet av trapeset kan skrives som Latex formula
Hjelp: Latex formula

e)
Arealet av figuren er 14 kvadratcentimeter. Hvor lang er CD?