NivåOppgaver
Må gjøreTall og algebra 1: 19-3, 19-7, 18-3, 18-7, 18-10, 18#3a, 17-1
Bør gjøreTall og algebra 1: Må oppgaver + 17-13, 16-1, 16-4, 16-5
Kan gjøreTall og algebra 1: Alle oppgaver
Muntlige oppgaver19-3, 19-7 og 18-10
Digitale innleveringerAlle skal gjøre digitale innleveringer

Tema som undervises denne uken: