Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


På figuren til høyre ser du 2 trekanter. ABC er formlik DEB.

a)
Regn ut BC.

b)
Regn ut CE

c)
Lag en kopi av tegningen i Geogebra!