10.trinn

Oppgave 126 kroner
Oppgave 26,8 liter
Oppgave 324 min
Oppgave 40,8 liter
Oppgave 51 dL
Oppgave 610x-15
Oppgave 72\cdot 2\cdot 3\cdot 3\cdot x\cdot x\cdot x
12x^4(3x+1)
Oppgave 8x^2+8^2=11^2
x^2+64=121
x^2=57
x=\sqrt{57}
Oppgave 925 fyrstikker
2n+1
Oppgave 103x
2
Oppgave 11a^2-14a
7a^2-11a
Oppgave 12x^2+9x+8
Oppgave 13\frac{1}{a+4}
Oppgave 14x=13
x=8
x=7
x=3
Oppgave 1560 kroner
Oppgave 16595 kroner
Oppgave 1735%
Oppgave 18f(x)=2x+7
Oppgave 19f(x)=-3x+4
Oppgave 20Seigmenn: 25 kroner
Databrus: 30 kroner
Husk å lage et likningsett som du løser
Husk å løse likningene grafisk i Geogebra
Oppgave 21Hvert punkt har 2 verdier (på første og andreaksen)
Niclas har skostørrelse 47 og er 49 år gammel
Gjennomsnittlig skostørrelse: 42
Gjennomsnittlig alder: 42
Oppgave 22Nei, dette er ikke riktig gjort. Man kan ikke forkorte bare ett ledd i telleren. Denne telleren må faktoreres først, og deretter kan man forkorte med 5.
Riktig svar er 3a-1
Oppgave 23Volum: 64 cm^3
Overflateareal: 96 cm^2
Oppgave 24Overflateareal: 6(x^2+6x+9)=6x^2+36x+54
Areal: (x+3)^3=(x^2+6x+9)(x+3)=x^3+6x^2+9x+3x^2+18x+27=x^3+9x^2+27x+27
Oppgave 2517

9.trinn

Oppgave 112
Oppgave 231
3n+1
Oppgave 314
10
0,45 eller 45%
1/4
Oppgave 448,8 år
Oppgave 59 hver
Oppgave 6Hemmeligheten er skalering av andreakse
Oppgave 710a-3b
50a^4 b
Oppgave 87x+35
Oppgave 95 km
Oppgave 1060 grader
Oppgave 11378 kroner
Oppgave 12285 kroner
Oppgave 1330%
Oppgave 1415 kvadratmeter
Oppgave 15Areal: 7,5 kvadratcentimeter
Omkrets: 13,8 cm
Oppgave 16Omtrent 10 676 km
Oppgave 1715
Oppgave 18ca 2800 meter
ca 66 cm
Oppgave 1954 kvadratcm
72 kvadratcm
54 kvadratcm
45 kvadratcm
Oppgave 20x=19
x=9
x=40
Oppgave 212 og 24, 3 og 16, 4 og 12, 6 og 8, 8 og 6, 12 og 4, 16 og 3, 24 og 2
8 muligheter
Oppgave 22a)
8(6+4)
8*6 + 8*4
b)
10 appelsiner og 10 bananer
12 appelsiner og 7 epler
Oppgave 23diagram
Oppgave 24Uendelig mange muligheter

8.trinn

Oppgave 12-3-5-7-11-13-17-19
Oppgave 27,5 dL
Oppgave 318 kroner
Oppgave 43,75 kg
Oppgave 513959
19,5
Oppgave 60,2 eller 1/5
25
Oppgave 7En faktor er et tall man kan dele 48 med.
1-2-3-4-6-8-12-16-24
Oppgave 8-8
36+8-20=24
Oppgave 9 145 kroner
Oppgave 10140
Oppgave 11Man regner alltid ut parenteser først. Deretter kvadratrot og potenser, deretter gange og dele, deretter pluss og minus.
Oppgave 12 72=2*2*2*3*3
Oppgave 139 stykker (inkludert Silja)
Oppgave 143 dL
Oppgave 15\frac{2}{3}
\frac{7}{9}
\frac{2}{5}
\frac{9}{10}
Oppgave 1625%
Oppgave 1775 kroner
Oppgave 18900 kroner
Oppgave 1915%
Oppgave 2010
Oppgave 21141 – 144 – 147 – (150)
Oppgave 2220%
30%
Oppgave 23170 kr
Oppgave 24\frac{6}{10} og \frac{6}{21}
Man kan se hvilken brøk som har størst nevner. Dersom telleren er lik, må den med størst nevner være den minste brøken.
Oppgave 2512*(5+6)
Oppgave 2614 epler og 5 bananer
8 epler og 10 bananer
2 epler og 15 bananer
Oppgave 27Figur 1-4 viser voksende rektangel som er 1×2 – 2×3 – 3×4 osv. Produktene av dette er 2-6-12 osv.
30-72-110
1 001 000
Oppgave 28-8
-8
-16
16
Oppgave 2916 og 5
8 og 10
4 og 20
2 og 40
1 og 80
Oppgave 300,13 km
7,5 min (7 min og 30 sek)
8 km/h
Oppgave 3114 400 m/h
14,4 km/h
345,6 km/døgn