Denne uka skal vi bruke til å forberede oss til matematikk-tentamen som kommer i uke 20. Det betyr at vi fokuserer på 2 tema per uke. Vi deler planen opp i lav-middels-høy, og alle elever skal selv velge ut oppgaver som de ønsker å jobbe med!

NivåOppgaver
LavDu velger oppgaver på “Geometri 1” og “Funksjoner 1”, og bekrefter at du kan løse oppgaver herfra. Når du finner oppgaver som du ikke klarer, klikker du på “Undervisning”, og får hjelp på den måten. Sett av minst 2 timer til matematikk i løpet av uka, 1 time til hvert tema.
MiddelsDu velger oppgaver på “Geometri 1 og 2” og “Funksjoner 1 og 2”, og bekrefter at du kan løse oppgaver herfra. Når du finner oppgaver som du ikke klarer, klikker du på “Undervisning”, og får hjelp på den måten. Sett av minst 2 timer til matematikk i løpet av uka, 1 time til hvert tema.
HøyDu velger oppgaver på “Geometri 1, 2 og 3” og “Funksjoner 1, 2 og 3”, og bekrefter at du kan løse oppgaver herfra. Når du finner oppgaver som du ikke klarer, klikker du på “Undervisning”, og får hjelp på den måten. Sett av minst 2 timer til matematikk i løpet av uka, 1 time til hvert tema.
Digitale innleveringerAlle elever skal gjøre digitale innleveringer for uke 19