NivåOppgaver
Må gjøre7.1.1 og 7.1.2
Bør gjøreSamme som “Må gjøre”
Kan gjøre7.1.1 – 7.1.2 – 7.1.3
Digitale innleveringerAlle elever leverer Digitale Innleveringer der de alltid har blitt levert.