Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Omkretsen av en basketball ved “ekvator” er tilnærmet 31 tommer. En tomme er 2,54 cm.
a)
Vis at omkretsen av basketballen ved ekvator er omtrent 79 cm.
b)
Vis at radiusen til basketballen ved ekvator er omtrent 12,6 cm


En reklamelogo på en basketbane har form som en likesidet trekant.
(tips: gjør dette i Geogebra).
c)
Hvor store er vinklene i trekanten?

Fra hvert hjørne i trekanten står det en normal linje ned på motstående sidekant.
d)
Hva kan du si om vinklene i en av de små trekantene som dannes?
e)
Hva kalles en slik trekant?
f)
Hva kan du si om lengden av hypotenusen dersom du vet at lengden av den korte kateten er x?