Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Bruk Geogebra med et tomt grafikkfelt.

 • Lag en glider f med verdier [0,5]
 • Bruk mangekantverktøyet og tegn en tilfeldig trekant ABC.
 • Sett på mål for vinkler og sidelengder i trekanten.
 • Sett et fritt punkt i grafikkfeltet et stykke til høyre for trekanten.
 • Velg verktøyet forstørr objekt fra punkt: klikk på trekanten – det nye punktet og angi glideren f som faktor i tekstboksen.
 • Sett glideren f=2 og flytt grafikkfeltet slik at du kan se begge trekantene.
 • Sett vinkelmål på den formlike trekanten A’B’C’.
 • Forklar hvorfor ABC ~ A’B’C (~ betyr formlik).
 • Se på verdien av glideren f og forholdet mellom tilsvarende sider i de to formliketrekantene.
 • Hvordan kan vi bruke dette til å regne ut ukjente sider i formlike figurer?
 • Bruk glideren og lag A’B’C til en forstørring og forminsking av ABC.
 • Hva må forholdet/faktoren være for at ABC OG A’B’C skal være kongruente?
 • Hva vil det si at to figurer er kongruente?