Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


0,5 kg appelsiner koster 15 kr. Sett opp et regnestykke med tallene 0,5 og 15 som regner ut kiloprisen på appelsiner.