Gjør oppgaven før du ser på videoen!

Oppgave


Løs likningene

a) 5x-7=3x+5

b) (x+3)^2=x^2+12